Editör Önerisi İlginç Bilgiler Tarih Yaşam Youtube

Faşizm Nedir? – What is Fascism? – Was ist Faschismus?

Yazarı Arastirmaci

Faşizm kelimesi Demokratik düzenin yerine aşırı bir ulusçuluk ve baskı düzeni kurmayı amaçlayan öğreti anlamına gelmektedir.

Kelimenin kökeni Antik Roma yöneticilerinin geniş hükümet yetkisini sembolize eden ucunda balta bulunan bir çubuk demetinin Latincedeki adı olan fasces sözcüğünden ileri gelir. Aynı simge daha sonraları Fransız Devrimi sırasında Aydınlanma anlamında, halkın elindeki devlet gücünü temsil etmek üzere kullanılmıştır. Söz konusu sembol birtakım değişikliklerle 1926 yılından itibaren İtalya’nın resmi devlet sembolü olmuştur. Sembolün üçlü anlamı, yani devlet gücü, halk mülkiyeti ve birliktelik Mussolini’nin propagandasında kullanılmıştır.

Faşizmin belli başlı iki ifadesi, 1933-1943 yıllarındaki İtalya’da Mussolinin’nin diktatörlüğü ve 1933-1945 yılları arasındaki Almanya’da Hitler’in Nazi diktatörlüğüdür.

Faşizmi ifade eden merkezi tema, organik olarak birleşmiş ulusal bir topluluk imgesidir. Bu onun “birlik yoluyla güçlülük” inancında ifadesini bulur. Sözlük anlamıyla anıldığında birey hiçbir şeydir; bireysel kimlik topluluğunki veya sosyal grubunki tarafından tamamen absorbe edilmelidir.

Faşist ideal, ödev, şeref ve kendini feda etme duygusuyla güdülen, hayatını ulusunun şanına adamaya hazır ve en yüce lidere sorgusuz sualsiz bir itaatle bağlı “yeni insan”ın bir idealidir.

Bununla birlikte tüm faşistler birbirinin aynı değildir. İtalyan faşizmi, devletçiliğin, totaliter bir devlete sorgusuz sualsiz bir saygıya ve mutlak sadakate dayalı olan aşırı bir şekliydi. Öte yandan Alman Nasyonel Sosyalizmi ise geniş ölçüde ırkçılık temeli üzerine inşa edilmişti. Alman faşizminin iki merkezi teması Alman halkının üstün ırktan olduğu ve dünyaya hakim olmasının mukadder olduğu inancı ve Yahudileri doğası gereği kötü olarak betimleyen ve onların kökünü kazımayı amaçlayan Antisemitizmin şiddetli bir biçimidir.

Yazar Hakkında

Arastirmaci