Editör Önerisi Genel Tarih Youtube

Oğuz Boyları – İsimlerinin Anlamları 1 – 24 Oğuz Boyu – BOZOKLAR DAMGALARIYLA BİRLİKTE

Yazarı Arastirmaci

Türk destancılık tarihine göre 24, Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügati’t Türk eserine göre ise 22 tane oğuz boyu olduğu düşünülmektedir. Bu videomuzda sizlere Oğuz Kağan Destanı’na göre kabul edilmiş 24 Oğuz Boyu’nun Bozoklar kolundaki boyların her birinin isimlerinin ne anlama geldiğini açıklayacağım.

Öncelikle Bozoklar Kolu’nun Gün Han’dan gelen 4 boydan başlayalım
1- Kayı Boyu: Kayı kelime anlamı olarak güç, kuvvet ve kudret sahibi anlamlarına gelmektedir.
2- Bayat Boyu: Bayat kelime anlamı olarak devletli, nimetli, bol anlamlarına gelmektedir.
3- Alkabölük veya Alkaevli Boyu: Alkabölük kelime anlamı olarak nereye varsa başarı gösterir anlamına gelmektedir.
4- Karabölük veya Karaevli Boyu: Karaevli kelime anlamı olarak kara otaklı yani kara çadırlı anlamına gelmekedir.

Şimdi ise Bozoklar Kolu’nun Ay Han’dan gelen 4 boy ile devam edelim

5- Yazır Boyu: Yazır kelime anlamı olarak çok ülkeye hakim anlamına gelmektedir.
6- Töker-Döğer Boyu: Töker veya Döğer kelime anlamı olarak toplananlar, bir yere gelen, dürüp toplar anlamlarına gelmektedir
7- Dodurga Boyu: Dodurga kelime anlamı olarak ülke almak, hanlık yapmak, devlet tutmak anlamlarına gelmektedir.
8- Yaparlı Boyu: Yaparlı kelime anlamı olarak misk kokulu anlamına gelmektedir.

Şimdi ise Bozoklar Kolu’nun Yıldız Han’dan gelen 4 boy ile devam edelim

9- Avşar Boyu: Avşar kelime anlamı olarak çevik ve vahşi hayvan avına hevesli anlamına gelmektedir.
10- Kızık Boyu: Kızık Yasakta pek ciddi ve kuvvetli anlamına gelmektedir.
11- Begdili Boyu: Beğdili kelime anlamı olarak ulular gibi aziz, beyler gibi aziz anlamlarına gelmektedir.
12- Karkın Boyu: Kargın kelime anlamı olarak taşkın, aş doyurucu anlamlarına gelmektedir.

Yazar Hakkında

Arastirmaci